خدمات

1. سرويس حمل كاميون مستقيم

اين شركت با امكان استفاده از كاميون‌های خارجی و ایرانی، حمل محمولات وارداتی شما را با بهترين نحو امكان پذير می‌نمايد.

2. سرویس حمل گروپاژ (خرده بار)

امكانات وسيع نمايندگی‌های اين شركت در كليه كشورهای جهان اين امكان را برای ما فراهم ساخته تا نسبت به جمع آوری و حمل كالاهای گروپاژ شما در كوتاه‌ترين زمان ممكن اقدام نمائيم.

3. سرويس حمل محمولات حجيم و ترافيكی

مشاورين اين شركت به منظور برنامه ريزی حمل كالاهای سنگين و حجيم شما كه می‌بايست توسط كاميون‌های كمرشكن، دالی و مفصل دار حمل گردد در خدمت شما خواهند بود.

4. سرويس كشتی

حمل كالا به صورت فله، كانتينری از بنادر عمده اروپايی و آسيايی با استفاده از خطوط كشتيرانی به مقاصد ورودی ايران.

5. سرويس مستقيم

شامل حمل از كليه مبادی اروپایی از محل كارخانه فروشنده يا در صورت وجود خط آهن از نزديک ترين ايستگاه از دو مسير تركيه و كشورهای مشترک المنافع به مقاصد گمركات ورودی و گمركات مقصد در ايران.

6. سرويس كشتيرانی

حمل محمولات از كليه بنادر جهان با استفاده از نمايندگی های خطوط كشتيرانی معتبر به صورت كانتينری به مقصد بندر عباس، بندر امام، بندر خرمشهر و يا از طريق رود خانه ولگا به مقاصد بندرانزلی و نوشهر ( صرفا در فصول غير زمستان )

7. نمايندگی‌ها

دارای شعب و نمايندگی‌های داخلی در تمام مبادی ورودی و گمركات كشور و نمايندگی‌های خارجی در خارج از كشور.